1

გადართული არხის უკან დაბრუნება
2

AUDIO

არხზე არსებული ენების ჩამონათვალი
3

MUTE

ხმის გათიშვა
4

O

რესივერის გათიშვა
5

TRACK

არხზე მომყოლი ხმისა და დინამიკების რედაქტირება
6

MAIL

მოსული წერილების რედაქტირება
7

TTX

არხზე მომყოლი ტელეტექსტის ნახვა
8

0,1,2....9

არხზე გადასვლა კონკრეტული ნომრით
9

FAV

თქვენს მიერ შექმნილ და შერჩეულ არხების სიაში გადასვლა
10

GAME

თამაშები
11

NVOD

ვიდეო ფილმებზე გადასვლა
12

PAUSE

დაპაუზება
13

SIGNAL

სიგნალის ტექნიკური მონაცემების ნახვა
14

MOSAIC

არსებული ყველა ტელეარხის ნახვა
15

DATA

მონაცემთა გადაცემა
16

MANU

მანიუში შესვლა
17

EXIT

ნებისმიერი მენიუდან გასვლა
18

←→

ხმის სიმძლავრის მართვა
19

OK

თანხმობა, დადასტურება
20

↑↓

არხიდან არხზე გადასვლა
21

EPG

არხის ტელე გიდი
22

INFO

ინფორმაცია არხზე
23

VOL+

ხმის დაწევა
24

VOL-

ხმის აწევა
25

P+

ერთი პროგრამიდან მეორეზე გადასვლა , მაღლა
26

P-

ერთი პროგრამიდან მეორეზე გადასვლა , დაბლა
27

FAV+

შერჩეულ არხებში მოძრაობა , მაღლა
28

FAV-

შერჩეულ არხებში მოძრაობა , დაბლა